Vicente Gilabert, Nuria, Medicina Familiar y Comunitaria . Hospital Comarcal de Noroeste. España, España